GLAUCOMA FREE SCREENING | KHÁM TẦM SOÁT BỆNH LÝ GLOCOM MIỄN PHÍ


Contact: Hang Nguyen
Contact Email: marketing@mathanoi2.vn
https://mathanoi2.vn/


When?

08/03/2020 - 14/03/2020
7:30 am - 6:00 pm
iCal

Where?

Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 | Hanoi Eye Hospital 2
72 Nguyen Chi Thanh str., Dong Da dist.
Hanoi
Vietnam
100000

Category

Loading Map....